Rejestracja - Serwis rekrutacyjny Invent

REJESTRACJA

Prosimy o używanie polskich znaków

Krok 1 z 2


Logując się do portalu i wypełniając formularz rekrutacyjny należy podać dane osobowe i inne wymagane informacje zgodnie ze stanem prawdziwym, zgodne z posiadanym dokumentem tożsamości. Podanie nieprawdziwych danych i informacji skutkuje unieważnieniem umowy, brakiem wypłaty wynagrodzeń oraz zgłoszeniem czynu zabronionego organom ścigania, np. Policji. Informujemy, że poprawność i prawidłowość danych jest weryfikowana przez system informatyczny w trakcie rejestracji zgłoszeniowej ubezpieczonego do ZUS.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Portalu (link do Regulaminu) oraz akceptuję jego postanowienia. *

Oświadczam o swojej pełnoletniości i pełnej zdolności do czynności prawnych. *

Polityka Prywatności
Podstawowe informacje o przetwarzaniu danych

* Złożenie oświadczeń jest konieczne dla przeprowadzenia procesu rejestracji w Portalu oraz rekrutacji.