Uzupełnij formularz w celu utworzenia konta. Jeśli posiadasz już konto zaloguj się.

Wymagania dotyczące hasła:

 • Hasło musi składać się minimum z 6 znaków.
Formularz rejestracyjny
 • Facebook
 • Portal ogłoszeniowy
  • Infopraca
  • Gumtree
  • OLX
  • Lento
  • Inny
 • Plakaty
 • OHP(Ochotnicze Hufce Pracy)
 • PUP(Powiatowy Urząd Pracy)
 • Z polecenia (rodzina, znajomy)
 • Inne, jakie?
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Invent Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu podanych przeze mnie danych osobowych dla celów rekrutacji, w tym przedstawienia mi oferty pracy.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Invent Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu podanych przeze mnie danych osobowych w celu przeprowadzenia przyszłych rekrutacji, w tym przedstawienia mi ofert pracy.
Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Invent Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu informacji handlowych na podany przeze mnie adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz na podany numer telefonu zgodnie z ustawą z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Za polecenie nowego pracownika os. polecająca otrzyma odpowiednio jednorazowo, za każdą poleconą osobę wynagrodzenie w kwocie 200,- PLN brutto, jeżeli osoba polecana przepracuje min 20 inwentaryzacji za granicą w okresie do 2 miesięcy od wysłania polecenia. Wynagrodzenie za osobę poleconą zostanie naliczone jeżeli osoba polecana nie pracowała dla INVENT w ciągu 13 miesięcy wstecz od daty polecenia.

Klauzula informacyjna do zgody na przetwarzanie danych:
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Invent Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu [53-150 Wrocław], ul. Gajowicka 195, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000314408, NIP 1010003124.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej zgody, w celu realizacji procesu rekrutacji, a w razie wyrażenia osobnej zgody dane osobowe będą przetwarzane również w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych.
 • Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu realizacji marketingu bezpośredniego Administratora, jako jego prawnie uzasadniony interes na podstawie Pani/Pana zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub telefoniczną. Dzięki tej zgodzie może Pani/Pan otrzymywać najświeższe i najkorzystniejsze oferty akcji promocyjnych przed ich publikacją na stronie internetowej.
 • Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych: e-mail: daneosobowe@invent.ag
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania rekrutacji, a w przypadku wyrażenia osobnej zgody na potrzeby przyszłych rekrutacji będą one przechowywane przez okres trwania przyszłych rekrutacji, nie dłużej niż przez okres 2 lat. W celu realizacji marketingu bezpośredniego dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu.
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) lub powszechnie obowiązujących przepisów.
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach dopasowania posiadanych kwalifikacji do proponowanej Pani/Panu oferty pracy oraz poprzez elektroniczne metody rekrutacji.
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są: osoby upoważnione przez Administratora (np. pracownicy, osoby współpracujące), podmioty przetwarzające na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych (np. podmioty powiązane ze spółką Invent Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, podmioty, którym dane przekazywane są dla prawidłowego zrealizowania procesu rekrutacji), podmioty posiadające prawnie uzasadniony interes do przetwarzania danych.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem udziału Pani/Pana w procesie rekrutacji. Cofnięcie zgody powoduje, że udział w procesie rekrutacji jest niemożliwy.
2015 by invent.ag all rights reserved