REJESTRACJA


 • Facebook
 • Portal ogłoszeniowy
  • Infopraca
  • Gumtree
  • OLX
  • Lento
  • Inny
 • Plakaty
 • OHP (Ochotnicze Hufce Pracy)
 • PUP (Powiatowy Urząd Pracy)
 • Z polecenia (rodzina, znajomy)
 • Inne, jakie?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Współadministratorów Danych Osobowych: Invent Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-150), ul. Gajowicka 195, KRS : 0000314408, NIP 101-00-03-124 oraz Invent Europe Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-150), ul. Gajowicka 195, KRS 0000697862, NIP 8943115011, w celu uczestniczenia w trwających i przyszłych procesach rekrutacyjnych. *
Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Współadministratorów Danych Osobowych informacji handlowych na podany przeze mnie adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Współadministratorów Danych Osobowych informacji handlowych na podany przeze mnie numer telefonu zgodnie z ustawą z dnia 16.07.2014 r. Prawo telekomunikacyjne.

Za polecenie nowego pracownika os. polecająca otrzyma odpowiednio jednorazowo, za każdą poleconą osobę wynagrodzenie w kwocie 200,- PLN brutto, jeżeli osoba polecana przepracuje min 20 inwentaryzacji za granicą w okresie do 2 miesięcy od wysłania polecenia. Wynagrodzenie za osobę poleconą zostanie naliczone jeżeli osoba polecana nie pracowała dla INVENT w ciągu 13 miesięcy wstecz od daty polecenia.

* zgoda dobrowolna, ale niezbędna do zakończenia procesu rejestracji

Klauzula informacyjna w sprawie przetwarzania danych:
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: Invent Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu [53-150 Wrocław], ul. Gajowicka 195, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000314408, NIP 101-00-03-124 (działający jako Współadministrator nr 1) oraz Invent Europe Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu [53-150 Wrocław], ul. Gajowicka 195, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000697862, NIP 8943115011 (działający jako Współadministrator nr 2), działający jako współadministratorzy danych osobowych na podstawie zawartej umowy o współadministrowanie danymi osobowymi, w ramach wspólnie ustalonych celów i sposobu przetwarzania.
  1. Współadministrator nr 1 odpowiedzialny jest za wypełnienie obowiązku informacyjnego względem Ciebie,
  2. Współadministrator nr 2 odpowiedzialny jest za umożliwienie Tobie wykonywania swoich praw. Żądania oraz pytania powinny być kierowane na adres pocztowy tego Współadministratora lub na adres e-mail Inspektora Ochrony Danych wskazany w punkcie 4.
  3. Pozostały zakres uzgodnień między współadministratorami jest dostępny w polityce prywatności.
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej zgody, w celu realizacji procesów rekrutacji i przedstawienia Ci ofert pracy.
 3. Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu realizacji marketingu bezpośredniego Współadministratorów jako ich prawnie uzasadniony interes na podstawie Twojej zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub telefoniczną. Dzięki tej zgodzie możesz otrzymywać najświeższe i najkorzystniejsze oferty usług, produktów lub akcji promocyjnych przed ich publikacją na stronie internetowej.
 4. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: daneosobowe@invent.ag.
 5. Twoje dane osobowe przechowujemy przez okres posiadania Konta na portalu dla celów realizacji usługi Konta oraz związanych z nim funkcjonalności oraz innych usług zgodnie z Regulaminem, jak również do celów marketingowych. Po usunięciu Konta Twoje dane zostaną zanonimizowane, za wyjątkiem następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, historia aplikacji oraz informacja o wyrażonych zgodach (te dane będziemy przechowywać jeszcze przez okres 3 lat od usunięcia Konta dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług). W celu realizacji marketingu bezpośredniego dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu.
 6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 8. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) lub powszechnie obowiązujących przepisów.
 9. Twoje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach dopasowania posiadanych kwalifikacji i preferencji do proponowanej oferty pracy oraz poprzez elektroniczne metody rekrutacji. Szczegóły na temat sposobu korzystania z plików cookies znajdują się w polityce prywatności.
 10. Odbiorcami Twoich danych osobowych są: osoby upoważnione przez Współadministratorów (np. pracownicy, osoby współpracujące), podmioty przetwarzające na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych (np. podmioty powiązane ze współadministratorami, podmioty, którym dane przekazywane są dla prawidłowego zrealizowania procesu rekrutacji, w tym obsługa IT;), podmioty posiadające prawnie uzasadniony interes do przetwarzania danych.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem Twojego udziału w procesach rekrutacji. Cofnięcie zgody powoduje, że udział w procesie rekrutacji jest niemożliwy.